MENU
Menu

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen

Voorlezen aan kinderen is erg leuk en gezellig, maar ook erg leerzaam. Kinderen vinden het altijd erg gezellig en ze beleven dus ook echt plezier aan het voorlezen. Je vergroot de woordenschat, ze leren verschillende genres boeken kennen, je vergroot het leesplezier en je hebt natuurlijk de voorbeeldfunctie. Daarnaast stimuleer je de fantasie, de luistervaardigheden en het concentreren. Ook leren ze de context van de woorden herkennen en begrijpen. Ze horen de woorden immers steeds vaker en krijgen er lol in. Nog een keer voorlezen….. Je hoort steeds vaker dat er aan interactief voorlezen wordt gedaan binnen de kinderopvang.

  • Wat is dat eigenlijk?
  • Waarom doe je dit?
  • Wat kun je bereiken?
  • Hoe kun je dit het beste aanpakken?

Wat is het?

Interactief voorlezen betekent dat je interactie hebt met de kinderen tijdens het voorlezen. Je gaat dus niet puur voorlezen, maar je stelt van te voren doelen. Het beste resultaat bereik je, als de groep niet te groot is. Een groepje van 4 a 5 kinderen is erg mooi. Daarnaast denk je na over hoe je dit verhaal gaat brengen. Gebruik je materialen? Doe je dit met een “voorleestheater” of een Kamishibai? Je koppelt (bewegende, knutsel of spel) activiteiten aan het verhaal en creëert eventueel ook een hoekje in de ruimte. De kinderen kunnen ook ideeën aandragen en worden dus actief betrokken bij het verhaal. Ze beleven het verhaal met het hele lichaam.

Waarom?

Je wilt graag dat het kind actief betrokken is bij het voorlezen en zo zich gaat ontwikkelen. De taal gaat een veel grotere rol spelen bij het kind en het kind gaat ook nadenken. Waar gaat het over en wat kan ik er mee? Zo wordt het brein actief aan het werk gezet en stimuleer je de interactie, de woordenschat, het oplossingsgericht denken,  Daarnaast sluit je beter aan bij de behoeften van het kind. Het ene kind beweegt immers graag en de ander voelt liever en weer een ander luistert graag en denkt er over na. En dat kan en mag bij het interactief voorlezen!

Wat bereik je hiermee?

Kinderen die interactief voorgelezen worden, vergroten de woordkennis en gaan actiever zelf aan de slag met hun woordenschat en ze staan er meer voor open. Ze horen immers veel meer woorden dan dat er in het boek staan en er mee te maken hebben. Daarnaast herinneren ze zich ook meer woorden. Het blijft beter hangen. Daarnaast stimuleert het de taalbegrip en heeft dit ook positieve effecten voor de ontwikkeling van het kind. En het plezier om met taal en woorden tijdens het voorlezen aan de slag te gaan is natuurlijk het belangrijkste. Ze vinden het gewoon erg leuk en doen actief met je mee. Wat wil je nog meer? Daarnaast hebben ze ook al geoefend met samenvatten, personages herkennen etc waar ze wat aan hebben op de basisschool.

Hoe pak je dit aan?

Je bepaalt vooraf je doelen en kunt de volgende stappen nemen:

  • Kijk samen naar de kaft en noem de titel alvast en kijk dan eens samen naar de plaatjes. Waar denk je dat het over gaat? Over wie gaat het? Waar is het? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
  • Je gaat het verhaal voorlezen en stelt ondertussen vragen en je legt eventuele lastige woorden even uit. Let wel op dat je alle kinderen de kans geeft om te reageren op je vragen. Je kunt dit positief stimuleren en zo stimuleer je dus ook dat het kind de taal actief gaat gebruiken. Hierbij gebruik je bijv. handpoppen, de kamishibai of gewoon stemmetjes. Soms is het ook erg leuk om materialen die in het boek voorkomen klaar te leggen en ze dus deels mee kunnen spelen.
  • Als het verhaal uit is kun je vragen of de voorspellingen ook klopten. Vervolgens kijk je welk probleem de hoofdpersoon had en hoe het is opgelost. Wat had hij nog meer kunnen doen? Hebben jullie nog een idee of een tip voor hem?
  •  Tenslotte ga je gedurende een periode het verhaal verwerken. Laat ze het naspelen, ga knutselen, tekeningen maken, liedjes zingen. En heb samen plezier en lol.

Interactief voorlezen is vooral leuk om te doen en ook uitdagend. De kinderen doen actief mee en leren zich spelenderwijs ontwikkelen. Dus ga er eens mee aan de slag en je zult zien dat je het kunt!

© 2024 | Webdesign Kuipers Design