Verbeterde Meldcode

0% Nog niet begonnen

Over de training Verbeterde Meldcode

Verbeterde Meldcode is er speciaal voor jullie om deze kinderen te signaleren, maar ook om te weten wat er van jou verwacht wordt. Samen staan we sterk.

Video lesson

No label Introductie

We beginnen met een introductie. Jeroen neemt jullie mee in zijn verhaal. Welke signalen kun jij hier uit halen?

Video lesson

Welke signalen gaf Jeroen allemaal? Deze gaan we nu bespreken.

Video lesson

No label De cijfers

We gaan verder met de laatste cijfers. Hoe vaak komt huiselijk geweld en kindermishandeling eigenlijk voor?

Video lesson

No label De meldcode

Nu gaan we verder met de meldcode zelf. Waarom hebben we de meldcode en wat zijn de stappen?

Video lesson

De cirkel van geweld. Wat houdt dit eigenlijk in en hoe herken je het?

Video lesson

Wat zijn de doelen van de Meldcode en wie moeten hem allemaal gebruiken?

Video lesson

Welke stappen moet jij nemen? Welke moet je doen en welke stappen zijn voor anderen?

Video lesson

No label Collega's

Welke routes volg je als je collega verkeerd gedrag vertoont en wat als kinderen onderling vreemd gedrag vertonen?

Video lesson

Wat wordt er van jou verwacht en waar kun je hulp inschakelen? Wat is de rol van Veilig Thuis?

Video lesson

No label Casus

Nu gaan we aan de slag met een casus. Hoe pas je de theorie toe?

Video lesson

No label Afronding

De training is afgerond en veel succes toegewenst!

Over de docent

Anja Lutz

Anja komt uit het onderwijs en heeft ruim 12 jaar voor de klas gestaan. Vervolgens is zij zich gaan specialiseren in gedrags- en leerproblemen. Ze is leerlingen gaan begeleiden en de ouders en leerkrachten gaan coachen en trainen, om deze kinderen te kunnen begeleiden.